enligt rosemarie nilsson © 2001 - 2005


   VID SKANSBERGET VÄXTE UNDER SLUTET AV SEXTON-
HUNDRATALET  ETT SAMHÄLLE FRAM  BESTÅENDE AV SMÅ
TIMMERHUS,  BYGGDA  AV  ENKELT FOLK.
DESSA VAR NYBYGGARE  I TRAKTERNA AV EN RELATIVT
NYANLAGD  STAD  -  EN STAD SOM  SKULLE  FÖRSVARA
LANDET  SVERIGE MOT FIENDEN, VILKA  KUNDE  KOMMA
FRÅN  VÄSTER..   STADEN  FICK  HETA  GÖTHEBORG.
EN HANDELSTAD OCH FORTIFIKATIONSANLÄGGNING MED
VALLAR,  MURAR  OCH  KANALER.
HOLLÄNDARE LEDDE  ARBETET.


SKANSEN KRONAN  BLEV EN  AV TVÅ  FÖRSVARSSKANSAR
OCH NYBYGGARSAMHÄLLET, SOM BREDDE UT SIG NEDANFÖR
RYSÅSEN (NUV SKANSBERGET) KALLADES HAGA -HAGORNE
OCH VAR  ÄVEN BETESHAGAR  FÖR  TRAKTENS BOSKAPS-
HJORDAR.  DET VAR  EN  VATTENSJUK TRAKT OCH DEN
GENOMKORSADES  AV EN  STRID BÄCK,  SOM KOM  FRÅN
ÄNGGÅRDSBERGEN SÖDERÖVER. VÄSTERUT I GRÄNSEN MOT MAJORNA FORSADE ÄNNU ETT VATTENDRAG FRAM.
MÄNNISKOR OCH DJUR KUNDE LEVA DÄR.

KLICKA PÅ KARTAN FÖR ATT LÄSA MER...