Jag sätter också upp andras kakelugnar !!
Detta efter  att  ha blivit  tillfrågad våren 2002
Se bilder på arbetsgång i hyllmenyn på det översta planet.
Tag kontakt för att få veta kostnaden för uppsättning.
Samt övriga villkor.

Jag arbetar ganska långsamt  –  ungefär  tio  dagar behövs i
ett sträck. Detta utöver en första kontakt och besiktning för
vidare underlag innan ett detaljerat avtal skrives inför
arbetet. Geografiskt vill jag inte begränsa mig..
hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80