Klimatet vid uppsättning skall ha vår-och sommartemperatur.
Det vill säga: det går inte att sätta en kakelugn vintertid
i ett  o-uppvärmt hus.   Detta beroende  av att den muras
traditionellt med lerbruk, vilket skall torka långsamt under
minst tre månader. Upp till ett halvår.
Kontakta mig angående dina kakelugnstankar !!
.. och helst över e-posten: rosemarie.nilsson@hagakakel.com

men, fundera först över nedanstående:
1. tänk på att ha en godkänd murstock och skorsten ..tala med sotaren
2. bärande fundament är ett måste
3. eventuell bygganmälan krävs
Efter att en nyuppsatt kakelugn fått vila minst tre månader! gärna längre,
skall sotarfejarmäster provtrycka och godkänna.
Först då är mitt arbete avslutat !
innehar F-skattebevis
hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80