var tänkt att placeras centralt i ett hus och kunna
fungera som husets egentliga värmecentral, helt oberoende av
elnätet.. Läs gärna mer om min konstruktion.  Hylla två till
höger i menyn ! Där kommer också mina kakelugnar SK.1:1
att presenteras..

Kakelugnar blev en stor del av min yrkesidentitet redan tidigt
och inte så  långt  efter utbildningen  till  keramiker på
Konstindustriskolan  (nuv.HDK)  där jag  gick  åren 1968–71,
72–1973. Ändå dröjde det många år innan jag lärde grunderna
till kakelugnsmurning på Hantverkets Folkhögskola i Leksand,
våren 1991 och då endast i syfte att kunna sätta upp mina egna
blivande kakelugnar. Av många olika anledningar finns dessa
ännu endast kvar som utkast i mina framtida planer.
hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80