KAKELUGNAR I HAGA

   är en dokumentation från 1982 och som visades på dåvarande
Göteborgs Historiska Museum år 1983.
Det blev  ett arbete  som täckte ungefär  sju procent  av det
dåvarande  beståndet kakelugnar  i  en  åldrad stadsdel.
Varav ett  representativt urval om  totalt nitton  kakelugnar
visades i utställningen.  Tolv teckningar  och sju  keramiska
modeller i skala 1:8.
Alla från arton-och nittonhundratalets Haga.

..eller Förstaden Haga,  som den  allra  tidigaste benämningen
var. Då - när Göteborg var  en befästning och Hagas bebyggelse
en samling små timmerhus samt kakelugnen i dess nuvarande form
ännu inte  ens var uppfunnen.  Utan endast fungerade som öppen
härd, med röken  i  en rökkanal rakt upp och rätt ut i luften.
tillbaka till bildsidan
hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80