Pottekakelugn, står det  ibland i gamla  dokument.  Ett danskt
ord, där kanske ännu tillverkas jydepotter, vilket är ringlade
krukor - tummade och  därefter  glättade med  träspade.. eller
ännu hellre med  en blank sten  och sedan  brända i grop, men
först rökta, vilket ger fin svärta.

Rökgångar,  som  fört värme  från eldstäder  vidare,  har
arkeologer funnit och som varit i bruk under förhistorisk tid
på  boplatser  i  trakterna  kring Umeå.  Och att magasinera
värme,  behärskade  vi  människor  så snart elden blivit
upptäckt. Genom att vid tillagning av födan, placera stenar
inuti kokkärl av bränd lera..  Den upphettade stenen behöll
värmen längre.   Maten kunde  sakta  puttra vidare
utan direkt eld.

Kakelugnen -  hopfogade skålar,  såsom skal  kring elden - är
känd sedan  sen  medeltid i tysktalande länder.  Själva ordet
kakel-  härstammar  därifrån.  Blev snart  tillplattade i den
form vi ännu känner dem.
hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80