I samband med att  gesällvandringar  blev allt vanligare på
sjuttonhundratalet,  spreds bruket att tillverka kakelugnar
också i vår  del av Europa.  Naturligtsvis till  de förnäma
hemmen först.  De hade råd att investera i denna praktiska,
men kostsamma värmekälla...

Men, som den svenske krukmakaren och kakelugnsmakaren ofta var
en och samma,  ända  fram till  mitten av  artonhundratalet,
så började uppdrag även från bönderna  komma till den lokale
krukmakaren, att de ville få kakelugnar uppsatta i sina hem.

Sverige fick efter  sextonhundratalets stormaktstid,  brist på
skog och  i  mitten  av  sjuttonhundra blev läget akut - veden
höll på att ta slut  -  Ett  uppdrag,  att snabbt  få  fram en
bränslebesparande teknik,  gick till  Cronstedt och Wrede, som
for från  Sverige och snart kom  hem med en  välutvecklad rök-
gasmetod för kakelugnar år 1767.  Resultatet vet vi alla..
hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80