När skråordningen mot mitten av 1860-talet, efter cirka tjugu
års avskaffande,  till  slut var över  och kakelfabriker allt
vanligare,  blev kakelugnen allmän och  när nittonhundratalet
var nytt,  omnämndes svenska bostäder som  "de bäst uppvärmda
och ventilerade"  i hela den kalla  delen av världen.

Bruket att använda kakelugnen var dock inte uteslutande en
svensk företeelse.  Utan spridd  både till Finland, Norge,
Danmark och överallt  där vintrarna är  något  kylslagna.
I Ryssland exempelvis. Karolinerna lär ha tagit med sig
kakelugnen dit. Kanske tog de kakelugnen med hem till
Sverige också.. Från någon av alla de platser där dessa
dåtida soldater tvingades leva. Detta var förstås innan den
suveräna rökgångskonstruktionen, som känneteknar de kakelugnar
vilka finns med i Hagadokumentationen och som de flesta menar
när vi pratar om kakelugnar.
hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80