Haga i Göteborg,  blev åren runt  1930 hotat av utplåning. Där
skulle byggas  nytt med luft och rymd..  Allvar av detta prat,
blev inte förrän  över trettio år senare.  Och då protesterade
människor. Studenter och andra. Bevarandetankar hade spridits.
Men på många platser  var skadan  redan skedd.  Haga blev till
slut ett riksintresse. Hus skulle bevaras. Fast inte alla.

Under början  av 1980  -  talet verkställdes  beslutade
rivningar i snabb takt. Omtumlande rivningar hade inletts
långt  tidigare,  genom  det  kommunala  saneringsbolaget
Göta Lejon  ..men..  tack vare  detta bolag..  erhöll jag
själv mina två första vuxenbostäder..  ännu varmt levande
i mina tankar och nu renoverade. En komprimering av denna
period, och fram till att  Haga änteligen är återuppbyggd
och ombyggd,  skrev jag om i  Göteborgs-Posten den
22 januari 2002.
hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80