Den texten blev till på grund av att jag en gång råkade rädda
en syrén utanför gamla  Renströmska Badanstalten -Hagabadet-
Den där syrénen,  som först var två - står för  mig som en
symbol  för en hemort,  på en  gång både  ny och gammal -
en föränderlig del av vår Planet. Precis som vi själva.
Men ändå  alltid  densamma..

Arbetet med kakelugnsdokumentationen på 1980 talet,
ledde till att jag nu forskar fram uppgifter om
AUG. RINGNÉRS KAKEL-FABRIK åren 1850 - 1880.
hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80